วันทีี่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐ น.อ.เสนอ เงินสลุง ผชท.ทร.ไทย/เบอร์ลิน เดินทางไปพบปะเยี่ยมเยียนคณะนายทหารนักเรียนและนักเรียนทหาร ๓ เหล่าทัพ ร่วมกับผชท.ทบ.และผชท.ทอ.ไทย/เบอร์ลิน

Release Date : 17-01-2018 16:13:00
วันทีี่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐  น.อ.เสนอ เงินสลุง ผชท.ทร.ไทย/เบอร์ลิน เดินทางไปพบปะเยี่ยมเยียนคณะนายทหารนักเรียนและนักเรียนทหาร ๓ เหล่าทัพ ร่วมกับผชท.ทบ.และผชท.ทอ.ไทย/เบอร์ลิน

 

วันทีี่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐  น.อ.เสนอ เงินสลุง ผชท.ทร.ไทย/เบอร์ลิน เดินทางไปพบปะเยี่ยมเยียนคณะนายทหารนักเรียนและนักเรียนทหาร ๓ เหล่าทัพ ร่วมกับผชท.ทบ.และผชท.ทอ.ไทย/เบอร์ลิน และร่วมงานแสดงความยินดีกับนายทหารนักเรียนที่สามารถสอบเข้าเรียนในระดับเตรียมมหาวิทยาลัย(Studienkolleg) ณ Universität der Bundeswehr München(มหาวิทยาลัยทหารเมืองมิวนิค)ได้

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
วันทีี่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐  น.อ.เสนอ เงินสลุง ผชท.ทร.ไทย/เบอร์ลิน เดินทางไปพบปะเยี่ยมเยียนคณะนายทหารนักเรียนและนักเรียนทหาร ๓ เหล่าทัพ ร่วมกับผชท.ทบ.และผชท.ทอ.ไทย/เบอร์ลิน
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง