วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือและทหารบกท่านเดิม นาวาเอกอรรถพล เพชรฉาย และ พันเอกนฤนาถ นิยมไทย เข้าเยี่ยมอำลา Major General Anton OSCHEP ผู้ช่วยทูตทหารออสเตรีย/เบอร์ลิน

Release Date : 17-01-2018 16:13:28
วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือและทหารบกท่านเดิม นาวาเอกอรรถพล เพชรฉาย และ พันเอกนฤนาถ นิยมไทย เข้าเยี่ยมอำลา Major General Anton OSCHEP ผู้ช่วยทูตทหารออสเตรีย/เบอร์ลิน

วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือและทหารบกท่านเดิม นาวาเอกอรรถพล เพชรฉาย และ พันเอกนฤนาถ นิยมไทย เข้าเยี่ยมอำลา Major General Anton OSCHEP ผู้ช่วยทูตทหารออสเตรีย/เบอร์ลิน ทำหน้าที่ประธานสมาคมผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศ/เบอร์ลิน และแนะนำผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือและทหารบกท่านใหม่ นาวาเอก เสนอ เงินสลุง และ พันเอก พฤฒินันท์ หริ่มเจริญ ที่ได้เดินทางมารับหน้าที่ตั้งแต่ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐

รูปภาพที่เกียวข้อง
วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือและทหารบกท่านเดิม นาวาเอกอรรถพล เพชรฉาย และ พันเอกนฤนาถ นิยมไทย เข้าเยี่ยมอำลา Major General Anton OSCHEP ผู้ช่วยทูตทหารออสเตรีย/เบอร์ลิน
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง