๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ น.อ.เสนอ เงินสลุง ผชท.ทร.ไทย/เบอร์ลิน และภริยา เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชกาลที่๙

Release Date : 15-01-2019 19:30:02
๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ น.อ.เสนอ เงินสลุง ผชท.ทร.ไทย/เบอร์ลิน และภริยา เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชกาลที่๙

 

 

๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๘๐๐ น.อ.เสนอ เงินสลุง ผชท.ทร.ไทย/เบอร์ลิน และภริยา พร้อมทั้งข้าราชการและครอบครัว สน.ผชท.ทร.ไทย/เบอร์ลิน เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชกาลที่๙ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ที่จัดสำหรับนักการทูตและแขกต่างประเทศ 
ณ โรงแรมHilton Berlin

รูปภาพที่เกียวข้อง
๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ น.อ.เสนอ เงินสลุง ผชท.ทร.ไทย/เบอร์ลิน และภริยา เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชกาลที่๙
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง