ข้าราชการและลูกจ้าง

นาวาเอก

เสนอ เงินสลุง

ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือไทย/เบอร์ลิน

พันจ่าตรี

พชร สาวเฮียะ

เสมียนประจำ สน.ผชท.ทร.ไทย/เบอร์ลิน

นางสาว

จิณณ์นภัส แสงมา

ล่าม ประจำ สน.ผชท.ทร.ไทย/เบอร์ลิน

ข่าวสารจากผู้บังคับบัญชา ทั้งหมด