๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ น.อ.เสนอ เงินสลุง ผชท.ทร.ไทย/เบอร์ลิน และภริยา ร่วมงานเลี้ยงรับรองและแสดงความยินดี "Tages des Marineangehörigen" ของกองทัพเรือแห่งประเทศบราซิล ณ สถานทูตบราซิล กรุงเบอร์ลิน

Release Date : 15-01-2019 19:46:51
๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ น.อ.เสนอ เงินสลุง ผชท.ทร.ไทย/เบอร์ลิน และภริยา ร่วมงานเลี้ยงรับรองและแสดงความยินดี "Tages des Marineangehörigen" ของกองทัพเรือแห่งประเทศบราซิล ณ สถานทูตบราซิล กรุงเบอร์ลิน

๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ น.อ.เสนอ เงินสลุง ผชท.ทร.ไทย/เบอร์ลิน และภริยา ร่วมงานเลี้ยงรับรองและแสดงความยินดี "Tages des Marineangehörigen" ของกองทัพเรือแห่งประเทศบราซิล ณ สถานทูตบราซิล กรุงเบอร์ลิน

รูปภาพที่เกียวข้อง
๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ น.อ.เสนอ เงินสลุง ผชท.ทร.ไทย/เบอร์ลิน และภริยา ร่วมงานเลี้ยงรับรองและแสดงความยินดี "Tages des Marineangehörigen" ของกองทัพเรือแห่งประเทศบราซิล ณ สถานทูตบราซิล กรุงเบอร์ลิน
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง